مرتضی اسماعیل دوست

Morteza Esmaeildoust

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

- متولد تهران
- مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری (دانشگاه تهران)
سابقه و فعالیت ها:
- همکاری به عنوان منتقد و نویسنده با روزنامه بانی فیلم