مهرزاد دانش

Mehrzad Danesh

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

- متولد تهران
- تحصیلات: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی (دانشگاه امام صادق)
سابقه و فعالیت ها:
- همکاری به عنوان متنقد و نویسنده با ماهنامه سینمایی فیلم، ماهنامه فیلم نگار، ماهنامه صنعت سینما، ماهنامه سینمای پویا، فصلنامه ادبیات و سینما، و هفته نامه شهروند امروز

شوخی نفرمائید!
شوخی نفرمائید!
۱۳۹۵/۱۱/۲ ساعت ۲۰:۰
شهرزاد
شهرزاد
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۹:۱
پیدا و پنهان
پیدا و پنهان
۱۳۹۵/۸/۲۲ ساعت ۱۹:۱۵
سالوادور با من نیست
سالوادور با من نیست
۱۳۹۵/۷/۲۸ ساعت ۱۹:۱۰
تعارف
تعارف
۱۳۹۵/۶/۱۸ ساعت ۱۱:۴۹
سایه ی یک شک
سایه ی یک شک
۱۳۹۵/۴/۲۹ ساعت ۱۸:۱۱
ریزه کاری های حساب شده
ریزه کاری های حساب شده
۱۳۹۵/۲/۲۹ ساعت ۱۱:۱۵
فلسفه در قالب کارتون
فلسفه در قالب کارتون
۱۳۹۵/۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۵
حرکت روی لبه ی مرز
حرکت روی لبه ی مرز
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۲