مهرزاد دانش

Mehrzad Danesh

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

- متولد تهران


- تحصیلات: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی (دانشگاه امام صادق)


سابقه و فعالیت ها:
- همکاری به عنوان متنقد و نویسنده با ماهنامه سینمایی فیلم، ماهنامه فیلم نگار، ماهنامه صنعت سینما، ماهنامه سینمای پویا، فصلنامه ادبیات و سینما، و هفته نامه شهروند امروز

عروج
عروج
۱۳۹۸/۲/۱۹ ساعت ۱۴:۲۹
کاناپه؛ بسط زمان، قبض موقعیت
کاناپه؛ بسط زمان، قبض موقعیت
۱۳۹۷/۹/۲۶ ساعت ۱۹:۲۲
تلفات جنگ
تلفات جنگ
۱۳۹۷/۸/۱۰ ساعت ۱۶:۱۱
روایت در سه سطح
روایت در سه سطح
۱۳۹۷/۴/۱۰ ساعت ۱۵:۰
گفت و گو با خود
گفت و گو با خود
۱۳۹۷/۱/۲۲ ساعت ۲۲:۰
بلاتکلیف
بلاتکلیف
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۷:۰
گره های بیرون از متن
گره های بیرون از متن
۱۳۹۶/۸/۲۶ ساعت ۱۷:۲۱
وحشت ناتمام
وحشت ناتمام
۱۳۹۶/۷/۱۵ ساعت ۱۹:۱۰
نشان ماندگار راست قامتی
نشان ماندگار راست قامتی
۱۳۹۶/۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۷
شاید وقتی دیگر
شاید وقتی دیگر
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳