راضیه خضری

Raziyeh Khezri

 مدیر سیستم
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۲/۳۰

- متولد شیراز

- تحصیلات: لیسانس ادبیات زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد لارستان)

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری با روزنامه تهران امروز

- گردشگری