مسعود ثابتی

Masoud Sabeti

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۹/۲/۱۵

- متولد تهران

سابقه و فعالیت ها:

- ساخت دو فیلم کوتاه

- همکاری با ماهنامه سینمایی فیلم به عنوان نویسنده و منتقد


راهروهای بن بست
راهروهای بن بست
۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۲۰:۵