مسعود میر

Masoud Mir

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۸/۱۰/۷

- متولد: تهران

سابقه و فعالیت ها:

روزنامه نگار