سوفیا مسافر

Sophia Mosafer

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

- متولد تهران

- لیسانس مترجمی زبان فرانسه (دانشگاه تهران)

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری با ماهنامه سینمایی فیلم

- ترجمه کتاب های «گفتگوهای گدار» (دیوید استریت) و «فانفارلو» (شارل پیر بودلر)


فضاهای خالی
فضاهای خالی
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲