سارا صداقتی

Sara Sedaghati

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۶/۱۷

- متولد شیراز

- تحصیلات: کاردانی گرافیک (دانشگاه کرمان)

- سابقه و فعالیت ها:

- همکاری با روزنامه های نیم نگاه، افسانه و عصر مردم به عنوان طراح، گرافیست و مدیر هنری

- فعالیت در زمینه طراحی و صفحه آرایی با عنوان گرافیک آزاد در ایران و امارات