سپورا پاک نیت

Sepoora Pakniyat

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۶/۱۷

- متولد شیراز

تحصیلات: کارشناسی رشته بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری با روزنامه های خبر جنوب، نیم نگاه و عصر مردم


براد پیت بر علیه زامبی ها
براد پیت بر علیه زامبی ها
۱۳۹۳/۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰
یکی از همان فیلم ها
یکی از همان فیلم ها
۱۳۹۲/۹/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲