فهیمه پناه آذر

Fahimeh Panah-Azar

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

- متولد تهران

- تحصیلات: لیسانس کارگردانی تئاتر (دانشگاه تهران)