شاهین شجری‌کهن

Shahin Shajari-Kohan

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۷/۲۳

- متولد تهران

- تحصیلات: ادبیات نمایشی

سابقه ها و فعالیت ها:

- همکاری با ماهنامه سینمایی "فیلم" به عنوان نویسنده و منتقدسایه های پشت دیوار
سایه های پشت دیوار
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۲۲:۰
هیولاهای خوش لباس
هیولاهای خوش لباس
۱۳۹۷/۱/۵ ساعت ۲۱:۳
آخرین ایستگاه سفری بی پایان
آخرین ایستگاه سفری بی پایان
۱۳۹۶/۱۰/۱ ساعت ۱۶:۱۲
در مقیاس بزرگ
در مقیاس بزرگ
۱۳۹۶/۶/۲۳ ساعت ۲۱:۲۹
گنجه ی آرزوها
گنجه ی آرزوها
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ساعت ۱۴:۴۳
نفسم گرفت از این شب...*
نفسم گرفت از این شب...*
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ساعت ۱۹:۱۶
لکه ای از نور روی چادر سایه
لکه ای از نور روی چادر سایه
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
خانه سیاه نیست
خانه سیاه نیست
۱۳۹۵/۹/۲۳ ساعت ۲۰:۱۲
مزرعه حیوانات
مزرعه حیوانات
۱۳۹۵/۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰
اواسط آسمان
اواسط آسمان
۱۳۹۵/۷/۲۲ ساعت ۱۹:۵۰
سیندرلا، نیمه ی روشن کابوس
سیندرلا، نیمه ی روشن کابوس
۱۳۹۵/۱۱/۱ ساعت ۱۲:۲۴