سحر عصرآزاد

Sahar Asr-Azad

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۷/۷

- متولد تهران

- تحصیلات: لیسانس میکروبیولوژی (دانشگاه تهران)

سابقه و فعالیت ها:

- نویسندگی و روزنامه نگاری

- عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران