بهزاد عشقی

Behzad Eshghi

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۶/۲۸

- متولد رشت

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری به عنوان نویسنده و منتقد با ماهنامه سینمایی فیلم، دنیای تصویر، روزنامه بانی فیلم