بهزاد عشقی

Behzad Eshghi

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۶/۲۸

- متولد رشت

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری به عنوان نویسنده و منتقد با ماهنامه سینمایی فیلم، دنیای تصویر، روزنامه بانی فیلمسفر از هیچ به هیچ
سفر از هیچ به هیچ
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۲
زن به مثابه مادر
زن به مثابه مادر
۱۳۹۶/۹/۲ ساعت ۲۰:۱۰
اتفاق مستند و رویداد دراماتیک
اتفاق مستند و رویداد دراماتیک
۱۳۹۵/۹/۲۸ ساعت ۱۲:۴۵