ریحانه عابدنیا

Reyhaneh Abednia

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۲/۲۲

- متولد تهران

- تحصیلات: ادبیات نمایشی (دانشگاه تهران)

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری به عنوان نویسنده و منتقد با ماهنامه سینمایی فیلم، ماهنامه "24"


از قندی تا پاژنگ!
از قندی تا پاژنگ!
۱۳۹۷/۸/۱ ساعت ۲۲:۰
مرز پرگُهر
مرز پرگُهر
۱۳۹۷/۵/۳۱ ساعت ۲۳:۸
دودزده
دودزده
۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۵:۲۵
بحرانِ بی بحرانی
بحرانِ بی بحرانی
۱۳۹۶/۶/۲۰ ساعت ۲۱:۰
صفحه ی حوادث
صفحه ی حوادث
۱۳۹۶/۱/۲ ساعت ۱۶:۸
در آغوش کویر
در آغوش کویر
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰
مایونز
مایونز
۱۳۹۵/۷/۲۱ ساعت ۱۸:۳۴
ببخش و بمان و فراموش کن!
ببخش و بمان و فراموش کن!
۱۳۹۵/۳/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
جنگ نابرابر
جنگ نابرابر
۱۳۹۵/۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰