زهرا شاکری

Zahra Shakeri

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱/۶

- متولد کرمان

- تحصیلات: دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی (دانشگاه اراک)