کامبیز بلیغ

Kambiz Baligh

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۶/۱۶

- متولد شیراز

- تحصیلات: دارای مدرک پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


عشق و مرگ در بیابان
عشق و مرگ در بیابان
۱۳۹۳/۲/۱۸ ساعت ۲۰:۰