محسن کاراندیش

Mohsen Karandish

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۶/۱۶

- متولد شیراز

- تحصیلات: فوق لیسانس رشته برق (دانشگاه شیراز)