علیرضا ایرانی پرست

Alireza Iraniparast

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۶/۱۶

- متولد شیراز

- تحصیلات: دارای مدرک پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری با روزنامه های نیم نگاه و عصر مردم