ونداد الوندی پور

Vandad Alvandipour

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

- متولد تهران

- تحصیلات: ادبیات انگلیسی (دانشگاه قم)