محمدرضا مقدسیان

Mohammad-Reza Moghadasian

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

- متولد تهران


شیب صعودی تا سقوط
شیب صعودی تا سقوط
۱۳۹۵/۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰
معاشرت با مرگ
معاشرت با مرگ
۱۳۹۴/۱۱/۷ ساعت ۲۰:۳۰
خودآزاری مدام
خودآزاری مدام
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۵