فرزاد صدری

Farzad Sadri

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۴/۸/۱۹

- متولد بهبهان

- تحصیلات: لیسانس تاریخ (دانشگاه تهران)

سابقه و فعالیت ها:

- همکاری با روزنامه های نیم نگاه و افسانه، سردبیر خبرگزاری دانشجویان ایران- دفتر فارس (به مدت پنج سال)