حميدرضا اميدی سرور

Hamid Reza Omidi-Sarvar

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۴/۶/۲۰

- متولد تهران

- تحصیلات: لیسانس / مهندسی مكانيک (طراحی جامدات)