آتوسا افشار

Atoosa Afshar

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۴/۱

- متولد بوشهر

- تحصیلات: لیسانس گیاه پزشکی (دانشگاه شیراز)