مجید کریمی

Majid Karimi

 مشارکت کننده
تاریخ عضویت : ۱۳۹۲/۳/۱۹

- متولد استان فارس

- تحصیلات: فارغ اتحصیل رشته داروسازی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


ماجرای نفرین خام خامِ مُرده
ماجرای نفرین خام خامِ مُرده
۱۳۹۳/۶/۲۲ ساعت ۲۰:۹
اوجِ درام در اتاق هیئت منصفه
اوجِ درام در اتاق هیئت منصفه
۱۳۹۰/۲/۱ ساعت ۲۳:۴۴
به ظاهر ساده اما پیچیده
به ظاهر ساده اما پیچیده
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
دروازه جهنم
دروازه جهنم
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
تلخی ماندگار
تلخی ماندگار
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ساعت ۲۲:۴۸
اسباب بازی های دوست داشتنی
اسباب بازی های دوست داشتنی
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰