فیلمبرداری «انتقام‌جویان 4» به پایان رسید

فیلمبرداری «انتقام‌جویان 4» به پایان رسید

توییت بحث‌برانگیز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۰
کتاب «طعم سینما» منتشر شد

کتاب «طعم سینما» منتشر شد

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۵:۵۵
تجلیل از ترنس هیل در جشنواره «مذهب امروز» ایتالیا

تجلیل از ترنس هیل در جشنواره «مذهب امروز» ایتالیا

کابویی که کشیش شد چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۶:۹
تجلیل از انیو موریکونه در حضور بزرگان هنر ایتالیا

تجلیل از انیو موریکونه در حضور بزرگان هنر ایتالیا

موتزارت سینما در آغوش رییس جمهور دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۶:۱۶
زمان اکران فیلم «معاون» مشخص شد

زمان اکران فیلم «معاون» مشخص شد

زندگی دیک چنی روی پرده سینما شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۷
خالق شخصیت "پت پستچی" درگذشت

خالق شخصیت "پت پستچی" درگذشت

جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۲
جشنواره سن سباستین 2018 شروع شد

جشنواره سن سباستین 2018 شروع شد

یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۶:۷