نگاه خیره ی جیمز فرانکو

نگاه خیره ی جیمز فرانکو

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱:۰
فیلم های بخش هفته منتقدان جشنواره کن معرفی شدند

فیلم های بخش هفته منتقدان جشنواره کن معرفی شدند

سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۶:۴۵
«بی قرار» گاس وان سنت در شب افتتاحیه نوعی نگاه

«بی قرار» گاس وان سنت در شب افتتاحیه نوعی نگاه

یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۷:۰
فیلم های بخش مسابقه جشنواره کن معرفی شدند

فیلم های بخش مسابقه جشنواره کن معرفی شدند

جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۵
«دزدان دریایی» عازم كن مي شوند

«دزدان دریایی» عازم كن مي شوند

پنج شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰
جاش برولين در نقش جواني جونز در «مردان سیاهپوش»

جاش برولين در نقش جواني جونز در «مردان سیاهپوش»

پنج شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۰
مایکل مان و پل هگیس «طلا» می سازند

مایکل مان و پل هگیس «طلا» می سازند

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰
«جنایت واقعی» پولانسکی در راه است؟

«جنایت واقعی» پولانسکی در راه است؟

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰
مايكل شانون در نقش منفی «سوپرمن»

مايكل شانون در نقش منفی «سوپرمن»

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰
جاش استولبرگ «دستگیری یک دزد» را به روز می کند

جاش استولبرگ «دستگیری یک دزد» را به روز می کند

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۱۰
بن افلك در نسخه سينمايي گتسبي بزرگ

بن افلك در نسخه سينمايي گتسبي بزرگ

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۹
خاوير باردم در «برج تاریک»

خاوير باردم در «برج تاریک»

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۰
سیدنی لومت درگذشت

سیدنی لومت درگذشت

شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۳۰
استفن دالدری «آشغال» را کشف می کند

استفن دالدری «آشغال» را کشف می کند

چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۰
مگ رایان فیلمسازی را تجربه می کند

مگ رایان فیلمسازی را تجربه می کند

چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۶
خیزش «شوالیه تاریکی» در پیتسبورگ

خیزش «شوالیه تاریکی» در پیتسبورگ

چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۰
جانی دپ بازیگر مجبوب کودکان

جانی دپ بازیگر مجبوب کودکان

یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۸
«ویوا ریوا» پیشتاز جوایز آکادمی سینمایی آفریقا

«ویوا ریوا» پیشتاز جوایز آکادمی سینمایی آفریقا

یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰
کالین فارل در «یادآوری کامل»

کالین فارل در «یادآوری کامل»

پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰
بیل مورای در نقش فرانکلین روزولت؟

بیل مورای در نقش فرانکلین روزولت؟

پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۲:۰