نامزد بهترین های سینمای آلمان معرفی شدند

نامزد بهترین های سینمای آلمان معرفی شدند

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴۵
رابرت دنیرو و آل پاچینو در فیلم جدید اسکورسیزی

رابرت دنیرو و آل پاچینو در فیلم جدید اسکورسیزی

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵۰
چارلز جاروت در سن 83 سالگی درگذشت

چارلز جاروت در سن 83 سالگی درگذشت

یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۸:۳۰
پیرس بررازنان در فیلم جدید سوزان بیر

پیرس بررازنان در فیلم جدید سوزان بیر

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۵۰
اکران عمومی «جدایی نادر از سیمین» در آلمان

اکران عمومی «جدایی نادر از سیمین» در آلمان

پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۱۵
درگذشت آنی ژیراردو در 79سالکی

درگذشت آنی ژیراردو در 79سالکی

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۸
گزارشی کامل از هشتاد و سومین مراسم اسکار، 2011

گزارشی کامل از هشتاد و سومین مراسم اسکار، 2011

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۶
برندگان هشتادو سومین دوره جوایز اسکار

برندگان هشتادو سومین دوره جوایز اسکار

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۰
برگزیدگان مراسم «اسپریت» پیش درآمد اسکار 2011

برگزیدگان مراسم «اسپریت» پیش درآمد اسکار 2011

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۰
اسکار 2011: شمارش معکوس

اسکار 2011: شمارش معکوس

شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۵۵
تیمبِرلیک و هادسون در صف اهداکنندگان جایزه اسکار

تیمبِرلیک و هادسون در صف اهداکنندگان جایزه اسکار

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۱۶
«من شماره چهار هستم» پیشتاز جدول فروش شد

«من شماره چهار هستم» پیشتاز جدول فروش شد

دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۲۱