فروش غیرمنتظره ی «هابیت» در هفته اول

فروش غیرمنتظره ی «هابیت» در هفته اول

اولین سه گانه «هابیت» پیتر جکسون با رکوردشکنی آغاز کرد دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۶:۵۴
بازگشت میازاکی به سینما پس از پنج سال

بازگشت میازاکی به سینما پس از پنج سال

پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۶:۴۵