آنجلینا جولی در خاورمیانه

آنجلینا جولی در خاورمیانه

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۶:۴۳
جدایی دیوید فینچر از «کلئوپاترا»

جدایی دیوید فینچر از «کلئوپاترا»

جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۰