«سقوط نرون» عنوان جدید آخرین فیلم وودی آلن

«سقوط نرون» عنوان جدید آخرین فیلم وودی آلن

دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۷:۱۴
دومنیک پورسل در «بهشت گمشده»

دومنیک پورسل در «بهشت گمشده»

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۷:۵
زندگی استیو جابز بر روی پرده سینما

زندگی استیو جابز بر روی پرده سینما

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۷:۰
رونمایی از پوستر «بانوی آهنین»

رونمایی از پوستر «بانوی آهنین»

شنبه ۲ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۰