«پت پستچی» فیلم سینمایی می شود

«پت پستچی» فیلم سینمایی می شود

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۶:۳۰
«پینا» انتخاب آلمان ها برای اسکار

«پینا» انتخاب آلمان ها برای اسکار

جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۹:۰
زندگی الویس پریسلی بر پرده سینما

زندگی الویس پریسلی بر پرده سینما

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۳
ژولیت بینوش و «شب توفانی تابستان»

ژولیت بینوش و «شب توفانی تابستان»

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۸
ادی مورفی مجری مراسم هشتاد و چهارمین اسکار

ادی مورفی مجری مراسم هشتاد و چهارمین اسکار

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۷:۲
تقدیر جشنواره ونیز از آل پاچینو

تقدیر جشنواره ونیز از آل پاچینو

دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۷
تغییر زمان برگزاری جشنواره کن

تغییر زمان برگزاری جشنواره کن

یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۴۵
خداحافظی استیون سودربرگ از دنیای سینما

خداحافظی استیون سودربرگ از دنیای سینما

جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۹:۰
گشایش جشنواره ونیز با جورج کلونی

گشایش جشنواره ونیز با جورج کلونی

پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰
زندگی لیوین دیویس فیلم بعدی برادران کوئن

زندگی لیوین دیویس فیلم بعدی برادران کوئن

پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۶
اسکورسیزی و بازسازی «قمارباز» داستایوفسکی

اسکورسیزی و بازسازی «قمارباز» داستایوفسکی

شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۱۲
بازگشایی جشنواره رم توسط «بانو»ی لوک بسون

بازگشایی جشنواره رم توسط «بانو»ی لوک بسون

شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۳
«سگ پیر» فیلم برتر جشنواره فیلم سئول

«سگ پیر» فیلم برتر جشنواره فیلم سئول

چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲
فیلم بعدی وودی آلن در آلمان

فیلم بعدی وودی آلن در آلمان

سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۱۰
قدردانی برتولوچی از بلوچیو در جشنواره ونیز

قدردانی برتولوچی از بلوچیو در جشنواره ونیز

سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۰