آرنولد شوارتزنگر زیر تیغ جراحی

آرنولد شوارتزنگر زیر تیغ جراحی

حالم خوب است! شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۷:۴۰
سفر دریایی هریسون فورد و اد هلمز

سفر دریایی هریسون فورد و اد هلمز

قصه کشتی شکستگان اقیانوس اطلس جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۶
بازیگر برنده اسکار به سرطان مبتلا شد

بازیگر برنده اسکار به سرطان مبتلا شد

پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۶:۳۳