حضور دوباره مارتین فریمن در «پلنگ سیاه 2»

حضور دوباره مارتین فریمن در «پلنگ سیاه 2»

خبری از «شرلوک» نیست یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۵۵
«پسران خوب» هابز و شاو را به زیر کشیدند

«پسران خوب» هابز و شاو را به زیر کشیدند

«پرندگان خشمگین» برگشتند جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱
«مرد عنکبوتی» از «جیمز باند» سبقت گرفت

«مرد عنکبوتی» از «جیمز باند» سبقت گرفت

صدرنشینی در تاریخ سونی یپکچرز جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۸