چشمان معصوم پسرک غرق در مصايب پيرامونش

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۸

 • نویسنده : دانا استیونز
 • |
 • ترجمه : سارا ترابی
 • |
 • منبع : نیویورک تایمز

زيگزاگ نام مستعار پسر 15 ساله ی مهربان و گوشه گيری است (سام جونز) كه قهرمان فيلم ديويد گوير است. زندگی این نوجوان در فقر و بدبختی می گذرد. در حالی كه به طور بی رحمانه ای مورد بدرفتاری پدر الكلی اش (وِسلی اسنايپ) قرار می گيرد، زيگزاگ آرامش اش را در قدرت غيرمعمول ذهنش و همراهی با سينگر (جان لگوزيمائو) می يابد، يكی از داوطلبان برنامه ی برادر بزرگ تر است. اما سينگِر دوست عزلت گزينی است كه در يک انبار روی ماشين حمل بار كار می كند و از بيماری سرطان رنج می برد. ناهنجاری های تربيتی زيگزاگ به بيرون از خانه شان كشيده می شود. وقتی پدرش از او می خواهد كه اجاره خانه را بپردازد، زيگزاگ كه به عنوان ظرف شور كار می كند، نه هزار دلار از صاحب كارش می دزدد، يک رستوران دارِ بددهان كه به نام تِد (اُليور پلات) معروف است و خيلی زود با نزول خوار شرور (شرمن آگوستوس) رفيق می شود.«زيگ زاگ» اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته ی لاندن جی. ناپلئون كه لايه هايی از سانتی مانتاليسم و ملودرام در قلب آن زير سطحی از واقع گرايی و زشتی وجود دارد. مشكلات شخصيت اصلی هر روز بيشتر می شوند، با وجود اين كه او مهربان و معصوم است. «زيگ زاگ» تقدير شده به خاطر درک موقعيت ها و يادآوری برخی از آنها، همچنين طبيعت باز و تاثيرگذار فيلم و توانايی اش در يافتن خوبی در وجود همه ی آدم ها از ديگر نقاط قوت فيلم است.شلوغ كردن های وحشتناک پدر در مقابل دنيای ملال آور صبوری سينگِر قرار می گيرد و سخاوتمندی لجوجانه ی دختر رقاصی (ناتاشا ليون) كه به حال زيگزاگ دل می سوزاند. تمامی شخصيت ها تا حدی كارتونی و اغراق آمیز به نظر می رسند. خصوصيات اخلاقی شان جدا از موقعيت تا حدی غير قابل باورشان قرار گرفته است. اعتراضات شديد آقای پلات با لهجه ی گزنده ی جنوبی اش را حداقل به عنوان يكی از موارد كارتونی فيلم می توان قلمداد كرد.جونز يک بازيگر جوان بااستعداد در اجرای نقش های پيچيده است، اما اين امر نتوانسته بازی اش را از ريسک مبالغه آميز بودن نجات دهد. او برای واقعی تر نشان دادن گرفتاری های زيگزاگ چين و چروک به ابرويش می اندازد و خيلی سريع و با آشفتگی بی معنايی كلمات و جملات تكراری را بيان می كند. اما عناصر دخيل در موقعيت پسر خيلی واضح بيان نمی شود و انعطاف پذيری احساسی اش با پوشاندن درماندگی اش اغلب در مقابل ظلم دنيای پيچيده ی بزرگسالان برتری می يابد. «زيگ زاگ» می توانست باارزش تر و ريزبين تر باشد اگر طرح داستانی آن كمتر شلوغ بود. شخصيت ها تاثيرگذارتر بودند اگر تعدادشان كمتر بود و اگر كمتر به درون حوادث متعدد كشانده می شدند.

منبع : فیلم نگاه
 • سارا ترابی
 • |
 • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۳
 • |
 • ۱
 • |
 • ۲۲۴
 • |
برای ثبت دیدگاه خود، اپتدا وارد وسایت شوید.

دیدگاه ها

اشکان آتشکار
 •  0
 • |
 •  4
 • |

  چند سال پیش فیلم رو از ان بی سی پرشیا دیدم و برام داستان فیلم جالب بود. اما به نظرم شخصیت اول فیلم کمی تخت و شعاری می امد.